"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ