"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนัช  มงคลศิวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร
– เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร
จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 การแข่งขันระดับจังหวัด จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน  2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง