"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชโนทัย ซายพวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 4 เหรียญ
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร
– ผีเสื้อ 25 เมตร
– ผีเสื้อ 50 เมตร
– กบ 25 เมตร
– เหรียญเงิน 3 เหรียญ
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร
– กบ 50 เมตร
– กรรเชียง 50 เมตร
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ท่ากรรเชียง 25เมตร
จากการเเข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3 (รางวัลระดับจังหวัด)
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง