"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล
1 เหรียญทองจากท่ากบ 50 เมตร
2 เหรียญเงินจากท่า ฟรีสไตล์ 50 เมตร และท่ากบ 25 เมตร
1 เหรียญทองแดงจากท่าผีเสื้อ 25 เมตรในรุ่นอายุ 10 ปีชาย
จากรายการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดย : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (ระดับจังหวัด)
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566