"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฎฐวี ฟองลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ level 9 รับถ้วยและเหรียญรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

จากการแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 21

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี