"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชชาพร มูลน้อย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล
1 เหรียญทองจากท่ากรรเชียง 50 เมตร  
1 เหรียญเงินจากท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
2 เหรียญทองแดง จาก ท่ากบ 25 เมตร และ 50 เมตร
รายการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางปิ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (การแข่งขันระดับภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่
29-30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง