"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขัน UXACT GENIUS STAR 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ29 ของประเทศ และ อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ การสอบแข่งขัน UXACT GENIUS STAR 2022
บริษัทยูนิวอร์สเอ็กเซลเล็นซ์จำกัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น เชียงใหม่