"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเขมรัตน์ ทองธเนศไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับรางวัล

ได้รับเหรียญทอง เกียรติบัตร และถ้วยรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ (อันดับ 36 คะแนน 136/150 )
ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตรวิชาวิทยาศาสตร์ (อันดับ 55 คะแนน 167.5/200)
ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตรวิชาภาษาอังกฤษ (อันดับ 54 คะแนน 170/200 )
ในโครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566