"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญรินทร์​ วริศวงศ์โกศล

ที่ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ Robot Footsal (Open)
รองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ Standard Sumo RC (Junior)
รองชนะเลิศอันดับ 4 รายการ Standard Sumo Auto (Junior)
ในการแข่งขัน Maker Robotics Challenge 2023 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2566
ณ The Hub Rangsit