"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายัฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล
1 เหรียญทองจากท่ากบ 50 ม. 
2 เหรียญเงินจากท่า ฟรีสไตล์ 50 เมตร และท่ากบ 25 เมตร
1 เหรียญทองแดงจากท่าผีเสื้อ 25 เมตรในรุ่นอายุ 10 ปีชาย
รายการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (ระดับจังหวัด)
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง