"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรวิณ   ชูชัยศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี
ชนะเลิศ ชายคู่รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี การแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2023 สนามที่ 1 เก็บคะแนนสะสม Level 4 ระดับประเทศ 
ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2566 ณ สนามแบดมินตัน Central Westgate จ.นนทบุรี