"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตำบลหนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่
รายการ หนองควาย ยูธคัพ ครั้งที่
1
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย