"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ ในระดับ Primary B (อายุ 9-10 ปี)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธณัทอร  คงชาตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ ในระดับ Primary B (อายุ 9-10 ปี) การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) เป็นการแข่งขันระดับภาค จัดโดยมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (สวช.)
เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้น ที่โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่