"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภคพล ไกรศรีสินสุข ชั้น ป.2/7 ; รางวัล อันดับที่2 รุ่นอายุ 8 ขวบ รายการ โครงการ Junior Go Kart Advanced Training 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภคพล ไกรศรีสินสุข ได้รับรางวัลรางวัล อันดับที่2 รุ่นอายุ8ขวบ รายการที่ไปแข่ง โครงการ Junior Go Kart Advanced Training 2023 จัดโดย 2w Karting เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ระดับ ประเทศ