"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1 ; 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ “ลำปางสปิ้นส์เตอร์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์(ขวัญ) ชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง(ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ท่าผีเสื้อ 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 25 เมตร) 5 เหรียญเงิน(ท่ากบ 25 เมตร ท่ากบ 50 เมตร ท่่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ท่ากรรเชียง 25 เมตร และกรรเชียง 50 เมตร)ลงแข่ง 8 รายการ รุ่นอายุ 7 ปี รายการแข่งขันว่ายน้ำ “ลำปางสปิ้นส์เตอร์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566