"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Junior Keybord Solo อายุไม่เกิน 7 ปี รายการ Yamaha Music Festival 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์(ขวัญ) ชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Junior Keyboard Solo อายุไม่เกิน 7 ปี รายการ Yamaha Music Festival 2023 จัดแข่งโดย สถาบันดนตรี ยามาฮ่า แข่งขันรูปแบบออนไลน์วันที่ 24 มกราคม 2566 ระดับภาค