"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิชญดา กิติเรืองแสง ได้รับรางวัล: รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภท คู่ผสม 8 ปีและรางวัล: รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภท หญิงเดี่ยว 8 ปี

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พิชญดา กิติเรืองแสง ป.3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภท หญิงเดี่ยว 8 ปีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประเภท คู่ผสม 8 ปี จากการแข่งขันรายการ Victor Lamphun Open 2023 จัดโดย ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำพูน ณ สนามแบดมินตัน สนามกีฬากลางลำพูน เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566