"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. พีระวิชญ์ จันทร์ตา ชั้น ป.1/3 รายการ แข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พีระวิชญ์  จันทร์ตา ชั้น ป.1/3

ที่ได้รับ รางวัล เหรียญทอง รุ่น 7 ปี ชาย เตะเท้าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
รายการ แข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต ลำปาง
เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง