"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.จิตติพัฒน์ บุญจ๋อม ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำอันดับที่ 4 รุ่น เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.จิตติพัฒน์ บุญจ๋อม ชั้น ป.3/7 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 เมษายน 2566
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่น 9ปีชาย เหรียญทอง 1 เหรียญ ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ท่ากบ ระยะ 25 เมตร และ 50 เมตร