"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย รัชพล ดาราพงษ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ รางวัลที่ได้รับ 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย รัชพล ดาราพงษ์ ป.3/8 ได้รับรางวัล : 2 เหรียญทอง(ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตรและเตะขาฟรี 25 เมตร) 4 เหรียญเงิน (ท่ากรรเชียง 25 และ 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตรและ ท่ากบ 25 เมตร)
1 เหรียญทองแดง (ในท่า ผีเสื้อ 25 เมตร) ในการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นสเตอร์ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เมื่อวันที่ : 29-30 เมษายน 2566 จัดโดย: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ระดับ : จังหวัดเขตพื้นที่ภาคเหนือ