"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Merit Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนกภรณ์ คำอินต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัล Merit Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยสมาชิกสหภาพ IMC ประเทศไทยเป็นการแข่งขันระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่