"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายมณฑล มูลน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
รางวัลที่ได้รับ:
– ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 13 ปีชาย
– 1 เหรียญทอง จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร
– เกียรติบัตรแสดงสถิติเวลา