"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตรจากการสอบโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์ โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดญ ญาณิกา ธรรมศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร จากการสอบโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์ โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์  ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565