"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ชญาภา มหาสิงห์ (น้องพริบพราว) ชั้น ป.2/8 ; 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำปรินส์เตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ (น้องพริบพราว) ชั้น ป.2/8 เข้าร่วมการแข็งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 ได้รับ 2 เหรียญทอง ท่ากบ รุ่น 8 ปี หญิง ระยะ 25 เมตร และ ระยะ 50 เมตร , 1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร รุ่น 8 ปี หญิง , 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปี หญิง เมื่อวันที่ 29- 30 เมษายน 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ระดับ จังหวัด