"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.จิรัชยา ป.2/6 ; 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล  ชั้น ป.2/6 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566  ได้รับ 3 เหรียญทอง รุ่น 8 ปี หญิง เตะเท้าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ  50 เมตร , ผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร / 2 เหรียญทองแดง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 25 เมตร   ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556   จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับ จังหวัด