"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธามธาดา ชั้น ป.1/2 ; เหรียญเงิน รายการการแข่งขันเทควันโด ประจำปี 2566 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธามธาดา กาวิชัย ชั้น ป.1/2 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ประจำปี 2566 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ   ได้รับเหรียญเงิน ( SILVER MEDAL )  ประเภทยุวชนชาย 6  KYORUGI รุ่น C  น้ำหนักเกิน 20 – 23 ก.ก.  Special Forces  ณ ยิมเยเซี่ยม 2,500 ที่ นั่ง  สนามกีฬา  จังหวัดพิษณุโลก   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566  จัดโดยสมาคมการกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  ระดับจังหวัด