"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธัชกร ชั้น ป.3/2 ; 2 เหรียญทอง , 1 เหรียญเงิน , 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย.ธัชกร บำรุงรส  ชั้น ป.3/2  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการว่ายน้ำลำปางสปริ้นส์เตอร์  ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50เมตร  , ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร / 1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร / 3 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556   จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับ จังหวัด