"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.นวินดา ป.1/3 ; 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวินดา สุริยานนท์  ชั้น ป.1/3  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการว่ายน้ำลำปางสปริ้นส์เตอร์  ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 7 ปีชาย  – 6 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , ว่ายผลัดฟรีสไตส์ 50 เมตร  / 3 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตส์ ระยะ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตส์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556   จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับ จังหวัด