"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่11

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรวิทญ์ โยนิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่11 2565/1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่