"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนภัทร  ริยะนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับที่ 4 ไม่แบ่งรุ่นอายุ ประเภทบุคคล และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภททีม
ในการสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21  ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมือง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2566