"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนากร สุริเย
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566