"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566