"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชิณท์ภัทร  สูงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ​ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)
(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) IMGO – Thailand Regional Qualification 2023 Primara B (อายุ 9-10ปี) เพื่อสอบรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ