"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Lamphun Taekwondo Championship 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัล
– รางวัลชนะเลิศลำดับ 1 ( 3 เหรียญทอง)
1.ประเภท พุมเซ่ (เดี่ยว) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
2.ประเภท พุมเซ่ (คู่) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
3. ประเภทต่อสู้ ยุวชน หญิง อายุ 11-12 ปี รุ่น D น้ำหนัก 36-39 กก. Class D
การแข่งขัน Lamphun Taekwondo Championship 2023 (การแข่งขันระดับภาคเหนือ) สังกัดทีม JEJU TAEKWONDO THAILAND จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและชมรมเทควันโดจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน