"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวันวิสา อินต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองรายการ
– กรรเชียง 25 เมตร
– ผีเสื้อ 50 เมตร
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร
– กบ 50 เมตร
– ผีเสื้อ 25 เมตร
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร
– กบ 25 เมตร
– กรรเชียง 50 เมตร
การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 3 (การเเข่งขันระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง