"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ ปุณณภรณ์ ชั้น ป.1/7 ; 2 เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ  ชั้น ป.1/7  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง ; 2 เหรียญทอง  เตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ผลัดฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญทองแดง ท่ากบ ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556   จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับ จังหวัด