"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว เทสินทโชติ  นักกีฬาว่ายน้ำ  รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว เทสินทโชติ  นักกีฬาว่ายน้ำ  ชั้น ม.5/9  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รายการผลัดฟรีสไตล์  4 x 100 เมตร   และรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการผลัดฟรีสไตล์  4 x 200 เมตร   จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”   ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566    ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสรรค์  จัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย