"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ. สุรัชนา ป.2 ; รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุรัชนา สุรินทร์รักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย  ระดับประเทศ