"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธนัทอร ป.3/2 ; ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันภาษาไทยในรายการเรียงร้อยถ้อยความ

ขอแสดงความยินดีกับเก็กหญิงด.ญ.ธนัทอร  คงชาตรี ป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยในรายการเรียงร้อยถ้อยความ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นการแข่งขันระดับจังหวัด ตามโครงการ Festival of Talent Season of Happiness 2023  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  จัดที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่