"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ชโนทัย ป.3/12 ; 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำรายการว่ายน้ำ กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่1.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชโนทัย ซายพวง ชั้น ป.3/12  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการว่ายน้ำ กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่1.  ได้รับ 2 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 25เมตร , ท่าฟรีสไตล์ 50เมตร / 3 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25เมตร , ท่าผีเสื้อ 50เมตร , ท่ากบ 50เมตร / 1 เหรียญทองแดง ท่ากบ 25เมตร  ณ สระว่ายน้ำธารธรา จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดพะเยา  ระดับจังหวัด