"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ .ขวัญหทัย ป.2/1 ; ชนะเลิศรวม อันดับ 1 & 5 เหรียญทอง รายการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น ครั้งที่1(KWC Swimming. Open 1)

ขอแสดงความยินดีกับเด็หญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น ครั้งที่1(KWC Swimming. Open 1)  ได้รับรางวัล ชนะเลิศถ้วยรวมอันดับ1 รุ่น อายุ 7 ปี หญิง , 5 เหรียญทอง ได้แก่  ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร และ เตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ณ โรงเรียน กาวิละ วิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25-26.มีนาคมปี พ.ศ.2566  จัดโดยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ระดับจังหวัด