"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ปรมะ ชั้น ป.1/13 ; เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ รายการแข่งขัน International STEM Olympiad

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้นป.1/3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ 19  วิชาวิทยาศาสตร์  เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับนักเรียน คำถามโอลิมปิกจัดทำขึ้นตามหลักสูตร STEM  ปีนี้ STEM ซึ่งมีผู้เข้าสอบมากกว่า 103 ประเทศ
โรงเรียน 1200 กว่าโรงเรียน  คุณครู 900 กว่าคน และ นักเรียน 11,000 กว่าคนทั่วโลก  สถานที่แข่งขัน online  จัดขึ้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  จัดการแข่งขันโดย BRILLIANT  ระดับนานาชาติ