"The ultimate aim of education is the development of character"

นักกีฬารักบี้ฟุตบอล PRC และผู้ฝึกสอน คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล และผู้ฝึกสอน  ที่ได้รับรางวลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”   ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2566   ณ จังหวัดนครสวรรค์  จัดการแข่งขันโดยโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดนครสวรรค์

  • รางวัลผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอล ดีเด่น ประเภท15 คน ชาย    นายปรัชญ์   จารุจินดา
  • รางวัล 1 ทองแดง   จาก รักบี้ฟุตบอล 7 คนชาย
  • รางวัล 1 ทองแดง   จาก รักบี้ฟุตบอล 15 คน