"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล MERIT AWARD จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ BIG BAY BEI 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปริชชานิดา นุชแจ้งบง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล MERIT AWARD จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ BIG BAY BEI 2023 หรือ BBB ในรอบคัดเลือก (Heat Round) เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ณ.ศูนย์สอบเชียงใหม่ ดำเนินการโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย โดยอิงมาตรฐานระดับนานาชาติ ใช้ภาษาสากล