"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัลบุคคลอันดับที่ 6 การแข่งขันว่ายน้ำกว๊านพะเยาแชมป์เปี่ยนชิพ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปองคุณ นุตตะละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับถ้วยรางวัลบุคคลอันดับที่ 6 การแข่งขันว่ายน้ำกว๊านพะเยาแชมป์เปี่ยนชิพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566