"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 รุ่นอายุ 13 ปีชาย การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับบ เด็กชายมณฑล มูลน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

รางวัลที่ได้รับดังนี้ :
– ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 รุ่นอายุ 13 ปีชาย
– 1 เหรียญทองจากท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร
– 3 เหรียญเงิน จาก ท่ากบ 100 เมตร กรรเชียง 100 เมตร และ ผีเสื้อ 100 เมตร
– 1 เหรียญทองแดง จาก เดี่ยวผสม 200 เมตร
– เกียรติบัตรแสดงสถิติเวลา

การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1 จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2566
สถานทีจัดการแข่งขัน: ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่