"The ultimate aim of education is the development of character"

KWC Swimming Open ครั้งที่ 1 รุ่น 12 ปีหญิง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ
ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน รายการ
– เดี่ยวผสม 200 เมตร
– ผีเสื้อ 100 เมตร
– กรรเชียง 50 เมตร
– กบ 50 เมตร
เหรียญทองแดง รายการ
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 รุ่น 12 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1
การแข่งขันระดับภาคเหนือ จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566