"The ultimate aim of education is the development of character"

KWC Swimming Open ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ
ที่ได้รับรางวัล
2 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 เมตรและกรรเชียง 100 เมตร
1 เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร
2 เหรียญทองแดง รายการ กบ 50 เมตรและ ผีเสื้อ 100 เมตร และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 รุ่น 10 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1 การแข่งขันระดับภาคเหนือ จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566