"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คนรายการเยาวเรศยูธคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย
2. เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์
3. เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คนรายการเยาวเรศยูธคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ สนามฟุตบอลไร่เยาวเรศ อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับจังหวัด)