"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.นวินดา ชั้น ป.1/3 ; 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวินดา สุริยานนท์  ชั้น ป.1/3  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1   ได้รับ 2เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร , เตะเท้าฟรีสไตส์ ระยะ 50 เมตร / 2 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตส์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร  / 1 เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร  และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 7 ปีชาย  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2566   จัดโดย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ระดับจังหวัด